P  R  E  S  E  N  T  A  C  I  O

    Agraim els vostre permís per presentar-nos, ja que esperem compartir  un valor comú: el interès per la conservació del nostre territori.

Com ja sabreu, l'estiu de 2002, una molt greu actuació hidroelèctrica va amenaçar la Vall de Bessiberri: l'empresa Ribaelectrica SA va ser beneficiada per una concessió d’ús de cabdal del torrent d’aquella vall, amb l’objecte de construir una Central Hidroelèctrica. Aquesta proposta va ser rebutjada per moltes persones.

A fi d'articular l’oposició a tal projecte i d'organitzar la defensa de la natura a aquesta comarca, un grup de veïns de la Vall de Barrabés (Alta Ribagorça, al Pirineu), va constituir -d’acord amb tots els requisits que la llei determina- una associació que es va nomenar "La Boixeriga, Associació de la Natura de la Vall de Barrabés". A l’acte fundacional es va anomenar president a en Josep R. Carme i secretaria na Roser Durano, proveint igualment els demés càrrecs previstos als estatuts.

Avui som ja una seixantena de socis, la majoria veïns de la comarca, i aquesta xifra esperem incrementar-la amb la incorporació de mes persones, enriquint l'Associació amb el capital que representarà la seva capacitat de treball i la seva il·lusió, ja que si en la qüestió de la Central s’ha parat el primer cop, resten molts altres problemes mediambientals, que no sabem si és possible afrontar ni com fer-ho.

Així va néixer La Boixeriga. Avui en dia som una entitat qualificada "de caràcter social", legalment reconeguda i amb personalitat jurídica pròpia.

Som gent que te idees, que te projectes, que te mitjans per tirar-los endavant, però de res de tot això n'hi ha prou. Si et veus capaç de engrescar-te  -poc o molt-  fes clik a   CONTACTANS   i si no doncs.. mercès per escoltar fins aquí.