D E N U N C I A

Denuncia a:  Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient. Junta de Residus.

Denuncia a: Cos de Policia de la Generalitat: Mossos d’Esquadra.

Motiu: per una serie de deixalles de gran volum, abandonades ambdos marges del riu Noguera.   cliqueu per veure el TEXTE  de la denuncia.

La denuncia es tindria que fer al  departament, fent constar que s’ha tramitat als Mossos.  Les fotos a aportar, son les seguents...    cliqueu a sobre les fotos,  per veureles mes grans.

    Excavadora abandonada i part de un  torn electric inutilitzat.

    Eix de camión i tolva per arids, abandonats.

     Aquesta es tota l’identificacio visible de l’excavadora. A qui se l’hi demana que ho tregui ??

     Cuba de formigonera i ferralla abandonada.

     Restes inutils d’una antiga instalacio de producció d’arids i mes ferralla.

     Un altra excavadora inutilitzada.  No te tampoc matricula, pero consta un nom "Hnos Pena".

     Un silo de gran tamany, antigament utilitzat per la fabricacio de ciment. Avui en día inutil.