La Boixeriga. Associació de la Natura de la Vall de Barravés

  

Per la present se us convoca a la reunió que tindrà lloc dissabte, 27 de desembre a les 19,00 h al local social de Senet amb el següent ordre del dia:

 

1. Activitats realitzades al 2003: Sortides,

2. Col.laboracions: Parc Nacional, Consell Comarcal, Ruta de Natura de Senet, Mountain Wilderness...

3. Gestions realitzades: Runes, ferralla, Projecte Rius..,

4. Publicacions: La Borrufa.

5. Gestions pendents: EMD Senet, Ajuntament de Montanui, Societat de Pescadors: Abocador de runes i arranjaments dels marges fluvials. Inventari, arranjament i manteniment de camins de la Vall.

6. Proposta d´activitats per al 2004.

7. Estat de comptes de l´Associació.

8. Precs i preguntes.

  

Atentament,  

La Junta.