Si lo que vols es fer-te soci, convé que primer et llegeixis els  ESTATUTS.  Després, imprimeixes aquesta pàgina, l'omples i la signes. Convé que ens la fagis arribar per correo postal. Si això no t'es possible, dona'ns les dades per correu electrònic i te farem arribar la fitxa en paper. Tinguis en compte que la quota anual és de 10 EUR (deu euros) que te carregarem al banc o caixa que ens diguis, si no ho fas directament el ingrés a quansevol oficina del BBVA,  o be per transferéncia al compte:

                                            01820217 51 0201509762

demanant expresament que hi consti el teu nom/cognoms. Tinguis en comte -també- que amb el pagament de la quota ja es fa algo, pero ben poc.  Hi ha molt a fer i ens agradaria poder comptar amb tu per tirar endevant una o un altra de les  ACTIVITATS   proposades.

Si esteu interessats..., si penseu que hi ha feina a fer..., no ho dubteu..., ompliu aquesta butlleta i envieu-la a:

La Boixeriga C/ Santa Cecilia s/n 25553 SENET

Desitjo inscriure'm a La Boixeriga, Associació de la Natura de la Vall de Barrabés

Nom i Cognoms _______________________________________________________________________________________________

NIF: _____________________________ Data naixement: ______________________________

Adreça: Carrer, Plaça, Avinguda: ________________________________________________________________ n. ________

Codi Postal: ______________ Població: _________________________________________________________________________

Adreça electrònica (e-mail): __________________________@_____________________________________________________

Telèfons: ________________________ / ___________________________

Codi Bancari (CCC): ________________________________________________________________(**)

  • Signatura:

  •  

    Associació constituida a l’estiu de 2002. NIF.: G25506999.         Quota anual:  10 EUR (deu euros).