Resum de la reunió de socis . Senet, 25 de març de 2005.

 

 

 

-         S’han comentat les activitats realitzades durant l’any 2004, sortides, xerrades i gestions.

 

-         S’ha acordat fer una al.legació a l’exclusió de la Vall de Besiberri de la Xarxa Natura 2000, en consonància amb la que  ja ha presentat l’EMD de Senet. S’acorda també fer gestions amb altres organitzacions ambientals per tal de tenir més informació sobre el tema. Des de la Boixeriga continuarem fent gestions amb les diferents institucións fins que es confirmi la inclusió de la Vall de Besiberri a la zona periférica del Parc Nacional d’Aigüestortes.

 

-         Agenda 21. Es penjarà la informació a la web per tal que tothom pugui fer.hi aportacions.

 

-         S’informa de la reunió de diferents plataformes que es va celebrar a Barruera on es va acordar fer un manifest conjunt: “Un manifest per als Pirineus”, quan ens el passin per C. Electrònic, es penjarà a la web per tal que tothom que vulgui hi pugui fer aportacions.

 

-         Proposta d’Activitats 2005. S’ acorda:

 

-         ®Ruta de la Val de Rencules. Amb bicicleta. 02 de Juliol.

-         ®Port de Caldes. 09 de Juliol.

-         ®El Gran Circ de Colomers. 30 de Juliol.

-         ®Pic del Montarto. 13 d’ agost.

-         ®Ruta de la Fauna.Nocturna. 06 d’Agost.

-         ®Vall de Castanesa: anar a veure el pas de la vacada de Castanesa. Pendent de confirmar la data exacta del pas.


 

 

-         ®Dues xerrades divulgatives:

-         “Expedició a la Cordillera Blanca, Perú” a càrrec del sr. A. Ardiaca.

-         “Aspectes geològics de la Vall de Barravés” pendent de confirmar ponent.

 

-         Canvi de Junta: S’acorda que l’actual junta continuï un any més la seva gestió.

 

-         Quota de soci: S’acorda continuar pagant 10 Euros anuals, preferentment en metal.lic per evitar les altes comissions bancàries i, si això no és posible se facilita el num. de compte de l’associació:

                            0182 0217 51 0201509762     del BBVA.

     També s’acorda donar de baixa els socis que no han fet efectiva la quota del 2004.

 

 

-         Es dóna compte de l’estat econòmic de l’associació. Actualment disposem d’un saldo de 631, 20 Euros.

 

-         S’acorda fer un link amb DEPANA per fer intercanvi d’informació.

 

-         Els rebuts de pagament estaran a disposició dels socis durant l’exposició anual del P.Nacional a l’agost de 2005.

 

 

Per qualsevol dubte, restem a la vostra disposició.

 

  

 

La Junta

Abril de 2005.