Bargadera

I una llišo de geografia al voltant del Pic de Conanglios, dels llacs de Mar i de Rius.